THIẾT BỊ SKYBOX-ND10Cam Hợp chuẩn QCVN31/2014, Đáp ứng Nghị định 10

SKYBOX ND10Cam là thiết bị 2 trong 1, tích hợp GSHT hợp chuẩnCamera Full HD 1080p đáp ứng Nghị định 10, là giải pháp quản lý hoàn hảo và tối ưu cho doanh nghiệp vận tải, đã được cấp giấy chứng nhận hợp qui QCVN31/2014 của Tổng Cục Đường Bộ

Tải tư liệu